REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH

 

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.

3. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest niedopuszczalne.

4. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem że pokój nie został wynajęty innemu gościowi. UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

5. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

6. W godzinach 22.00 - 07.00 w pokojach należy zachować ciszę.

7. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.

8. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

9. Grillowanie tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

10. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu(huśtawki, trampoliny, itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.

11. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju.

12. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia , spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

14. Gość korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość.

15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, oraz klucz do budynku, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie klucza (50 zł).

17. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela. 

18. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

19. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).

20. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Życzymy udanego pobytu.

 

 

 

 

CZARNE JAGODY